Migawka (ang. Shutter - S)
Czas otwarcia migawki.
 
        Obiektyw tworzy obraz rzeczywisty na filmie lub matrycy. Aby powstało zdjęcie, obraz ten musi oddziaływać na podłoże przez ustalony czas. Potrzebne jest zatem urządzenie, które odsłoni obiektyw na dokładnie określony interwał czasowy, niezbędny do naświetlenia klatki. Takim mechanizmem jest migawka - w aparatach analogowych jest to zestaw metalowych lub tekstylnych pasków, przesuwających się przed filmem i odsłaniających go na zadany czas. Może to być również kilka metalowych lub plastikowych listków wbudowanych w obiektyw.
       
        W aparatach cyfrowych stosuje się nieco inne rozwiązanie. Zamiast mechanizmu, który odsłania i zasłania matrycę CCD, wykorzystuje się rozwiązanie elektroniczne - matryca jest uaktywniana na ściśle określony czas, co odpowiada czasowi otwarcia migawki w aparacie analogowym. Migawka pozwala zmieniać czas naświetlania filmu lub matrycy i uzyskiwać dzięki temu różne jasności obrazu. Zakres czasów, jakie można ustawić, waha się zazwyczaj od 30 sekund do 1/2000 sekundy, choć trafiają się modele aparatów z minimalnym czasem wynoszącym 1/16 000 sekundy.
       
        Podobnie jak w przypadku przesłony kolejne wartości czasu otwarcia migawki podwajają się, w efekcie czego otrzymujemy zwykle następujący zakres wartości: 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, itd.(wyrażane w sekundach). Dzięki komputerowemu sterowaniu czasem otwarcia migawki - w aparatach cyfrowych można osiągnąć niecodzienne wartości czasu np. 1/1.3, 1/2.5, 1/252 sek. itd.
 
 
 
 
 

 

Krótki czas otwarcia migawki
                1/2000
Długi czas otwarcia migawki
                1/4
        Jak widać na powyższych zdjęciach ustawiając odpowiedni czas otwarcia migawki możemy decydować czy chcemy "zamrozić" ruch (krótki czas otwarcia migawki), czy też wyeksponować ruch poprzez "rozmycie" elementów ruchomych (długi czas otwarcia migawki).

        Większość aparatów cyfrowych posiada opcję Priorytet migawki (ang. Shutter priority mode - S), gdzie możemy sami ustawić wybrany czas otwarcia migawki a aparat automatycznie dobierze odpowiednią przesłonę do aktualnego oświetlenia.